Все для комп’ютерів

Качаємо архів з програмою з таких ресурсів Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1kd2BfyJucAya54LyWgIvnFRmkDCKzouf/view FTP: ftp: //nas.ssu.localnet/Incoming/administration/aida64extreme560.exe Запускаємо файл і він сам розпакується. Заходимо в корінь папки Обов’язково запускати Аїду від імені адміністратора !!!! […]

Інструкція співробітникам СумДУ для забеспечення інформаційної безпеки, упередження витоку службової інформації, підвидвищення рівня культури користування засобами обчислювальної техніки.

При складанні паролів рекомендується дотримуватися наступних правил: Пароль повинен містити не менше шести символів. В складі пароля можуть входити цифри, латинські букви, пробіли та спеціальні символи («.», «,», «?», «!»,

Коротка інструкція по створенню безпечного віддаленого з’єднання для підключення до корпоративної комп’ютерної мережі Сумду. Для створення підключення вам потрібно програмне забезпечення Softether VPN Client, яке ви можете безкоштовно завантажити, перейшовши

До будь-якої скриньки на сервері mail.sumdu.edu.ua можна підключитися ззовні використовуючи протоколи IMAP і SMTP з авторизацією по імені користувача. Ім’я сервера (однакове для серверів вхідної та вихідної пошти) – mail.sumdu.edu.ua

Прокрутити вгору